Blog

Open handen

Open handen, lege handen door neer te laten, van alles wat op je schouders rust. Lege handen door alles wat je denkt te moeten kunnen, doen en om te zijn, spontaan te laten uiteen vallen.
Open handen symboliseren de bereidheid om niets te hoeven plannen, niets te hoeven weten, niet te zoeken, niet te versnellen, maar om te rusten in zijn, zoals we zijn. Lege handen door te beseffen dat niets van ons is, geen enkel bezit, kennis of status, we kunnen ons niets toe-eigenen. Het is je gegeven. Lege handen symboliseren je intentie en welwillendheid tot overgave, om leeg te worden. Echt te Zijn. Je te ontdoen van maskers en rollen die we almaar spelen. De manier waarop de handen liggen, vertellen ons dat de lege handen zich als een kom, kunnen vullen. Met dat wat we (her) vinden, door yoga en/of door meditatie, bezinning en reflectie. Ik noem dat lege handen vol geluk. Geluk als een kleine vonk van besef. Geluk als een zegening. Geluk, niet als tegendeel, maar op zichzelf staand.

Geluk dat van binnenuit komt, is minder tastbaar, het is geen object, dat je kunt pakken en weer neerleggen. Geluk is tot de ontdekking komen dat je wel degelijk stilte in je hoofd kan ervaren, dat het stiller kan zijn en gedachten als sneeuwvlokjes stil blijven liggen zonder in beweging te komen. Durf jij de stap te zetten om ‘innerlijk leeg’ te worden, net zoals je handen leeg zijn omdat loslaten de kern om vrijer te leven? Doe jij met ons mee in onze meditatiegroep via de Zoom?
Gratis kennismakingsles stuur maar een mail.

Wie ben je, zonder je verhaal? 

We leven veelal met een verhaal over onszelf. Het verhaal is ingeleefd en kan over van alles gaan, het heeft vooral met jou te maken, jij staat centraal.
Hieraan gekoppeld is een zelfbeeld ontstaan. 

Achter en onder je verhaal is het veld van blanco en ongehinderd vrij je - zelf zijn.
Zonder afbreuk te willen doen aan het belang om je persoonlijke verhaal te kennen, richten we ons bij de Advaita op de achterliggende kern. Het verhaal is een feit, daarachter ligt de kern of bron of je ware natuur.
Het verhaal wat je hebt over jezelf en de ander, wat over van alles kan gaan, is een gebeurtenis in de tijd. Het zijn feiten met een pakket emoties.  Het kan lijken alsof ze bij je horen, en deel van je uitmaken, maar daarin schuilt ook de illusie. Er zijn van die momenten dat  je er bent... zomaar.. vrij... zonder je verhaal.
Dan zijn er geen beperkingen en overtuigingen. Je bent... los van het verhaal.... meer en dichter bij jezelf.... los van het verleden.. los van alle zelfbeelden....

 In meditatie kun je gaan ervaren dat je zelf-vertelde verhalen zich aan de oppervlakte bevinden.
Daarachter, eronder, en aan voorbij ligt een puur en blanco zelf-gevoel, zonder verleden en toekomst, zonder verhaal. Durf jij de stap te nemen om de stilte te leren kennen?
Het is de stilte die niks vraagt, jou opvangt, dit wonderlijke wonder zonder worden noem ik stil geluk.
Wil je weten of dit iets voor jou is, durf je het aan om het verhaal ‘los’ te laten?
Doe je mee met de meditatiegroep via Zoom? 
Gratis kennismakingsles stuur maar een mail.

Geluk zonder oorzaak

Het zoeken naar geluk, drijft ons vaker ervan weg als ernaar toe. We verlangen allemaal hetzelfde. Balans, gezondheid, zowel mentaal als fysiek, een zekere mate van tevredenheid met wat er is. Een positieve levenshouding en liefde in onze nabijheid.

Geluk zonder oorzaak.
Vanaf 1986 geef ik yogalessen. Wonderlijk genoeg ontstaat bij vrijwel elke les waardering naar de yoga; noem het dankbaarheid en ik zeg ja. Is het maandag, of dinsdag, dan verheug ik mij op de komende yogalessen. Dan gaan we stil-aan de diepte om onszelf te herkennen als de bron van innerlijke vrede en heelheid. We kunnen dit ook ruimte noemen, yoga schept ruimte en geeft ons lichtheid. De ademhalings-oefeningen die we bij de houdingen toepassen is een praktische tool  in ons dagelijks leven.
Yoga geeft ons meer bewustzijn; bij spanningen weten we dat de ademhalings-oefening ons kan helpen de spanning te verlichten. Yoga geeft ons verlangen; in die zin dat we , eenmaal herkend, verlangen naar de rust, de stilte, de vrede die in ons ligt. Zo houden we de balans gelijk tussen activiteiten en rust.
Yoga geeft ons acceptatie; we hebben geen controle, we hebben maar geringe invloed op hoe ons leven verloopt. En dat geeft ons minder zorgen en gepieker.
Ik noem dat; geluk zonder oorzaak. 
Wil je dit ervaren? ik biedt je een gratis kennismakingsles 
mediatie via Zoom aan. 
Mail maar.