Het lichaam heeft een geheugen

Het lichaam heeft een geheugen. Met het verstand kun je het verleden min of meer begrijpen en verwerken. Het lichaam kan dat niet. Vooral onplezierige ervaringen liggen opgeslagen in het lichaam. Hier kan de energie niet doorheen stromen. Zij wordt geblokkeerd. Yoga is bij uitstek geschikt om meer energie te krijgen. Ze deblokkeert de spanningen. Daardoor voel je je fitter.

Yoga vergoot de mobiliteit van het lichaam.
Langdurige spanningen leidt tot spierverstijving. Stress verminderd de doorstroming van vitale energie. Gejaagd leven weerspiegeld zich in een oppervlakkige ademhaling. Diep doorademen gaat nauwelijks of moeizaam.  Je schouders of heupen bewegen gaat stroef of geeft pijnklachten.  Deze blokkades beperken je bewegingsvrijheid. Yoga is effectief als het gaat om de mobiliteit van je lichaam te optimaliseren. Door yoga schakel je bewust de juiste ademhaling in. Alle organen worden hierdoor positief beinvoedt.

Yoga helpt je om meer bewegingsvrijheid te krijgen.
Yoga helpt om de blokkades op te heffen.  Yoga bevorderd in alle opzichten de gezondheid van het lichaam. Het kan confronterend zijn om de beperking onder ogen te komen. De confrontatie kan weerstand geven tijdens je yoga practice.  Weerstand tegen de pijnlijke sensaties en het ongemak.  Weerstand komt van het verstand. Wat enorm helpt is om je niet te richten op je gedachten. Accepteer de weerstand. Houdt de aandacht uitsluitend bij het invoelen. Je verzetten tegen de weerstand geeft meer spanningen. Meng je niet in de interne dialoog van verzet, maar sla deze gade. Je bent je bewust van de weerstand maar doet er niets mee. Je stelt je op als een getuige. Met afstand neem je de weerstand waar zonder je ermee te bemoeien. De getuige positie innemen is bijzonder effectief. Zij is neutraal en vrij van elke inmenging. De ademhaling is je gids. Komt de ademhaling door de spanning heen, dan verliest de blokkade haar verharding. Tijdens elke uitademing kun je spanning van je af laten glijden. Doorgaans eisen we nogal veel van het lichaam. Door zachte open aandacht, kan het lichaam ontspannen. Zij is dan toegankelijker waardoor spanning meer vanzelf vrij komt.

Er is altijd wel ergens ruimte in het lichaam.
Er is altijd ruimte in het lichaam. Door deze ruimte in te voelen, krijgt ook de blokkade meer ruimte.  Behalve de blokkade is er ook ontspanning in het lichaam. Richt je ook daarop. En op de ruimte om je heen. Dit heeft een verruimende uitwerking. De focus op de weerstand verliest haar kracht. Doorgaans ervaren we slechts een fragment, dat deel dat onprettig voelt.  Het lichaam is echter een geheel van energie.  Levensenergie dat weer gaat stromen, maakt ons stralend, open en vrijer. Weerstand is niet negatief. Het is een kans om te leren ontspannen tijdens de spanning. Om te leren meer naar het lichaam te luisteren en het minder op te eisen als ons eigendom. Een mooie kans om te realiseren “ik ben’ (niet het lichaam). Kom dit ervaren!

Meditatie Tips 

1.  Elk soort van meditatie heeft hetzelfde doel. De manier van mediteren verschilt. Lees meer.
Heb jij net als anderen om je heen behoefte aan innerlijke rust? Om je te bevrijden uit de greep van je denken? Neem nu de stap om een proefles te doen.
2. Waar moet het aan voldoen? Let op de ruimte. Heeft de leraar duidelijke en heldere uitleg. Bevalt de stem van de leraar je? Is dit de sfeer die bij je past? Is de overdracht gestructureerd?  Blijft de meditatie wat langer hangen dan alleen gedurende de les? Komt het binnen bij je? Als je de meditatie niet kan plaatsen, de methode meer vragen oproept dan antwoorden geeft, ga dan ergens nog een proefles doen.
3. Je haakt af omdat je niet direct resultaat ervaart. Meditatie is blijven oefenen. De gewoonte om bezig te zijn met jezelf in de vorm van denken, kan niet snel gereset worden. Gewoonten omzetten vraagt geduld en inzet. Vooral het laatste vergeten we als we beginnen met mediteren.
4. De resultaten hangen niet af van de leraar of methode. Je hebt 100% inzet nodig. De obstakels (afleiding, onrust, weerstand) is niet het probleem. Je weerstand om met obstakels om te gaan, verhinderen het resultaat. Obstakels zijn er altijd.  Hiermee omgaan maakt de overgave en inzet krachtiger, dus ook het resultaat.
5. Je bereikt sneller de innerlijke rust als er een ‘klik’ is met de methode/manier van mediteren. Je voelt een innerlijke resonantie met de manier/methode. Vanaf dat moment is je overgave om ‘door te zetten’ of ‘vol te houden’ gemakkelijker. Ook omdat de methode/manier je inspireert.
6. Mediatie begint met het vinden van innerlijke rust. Maar is meer dan dat. Mogelijk zoek je naar meer zingeving. Of wil je meer verbondenheid met je zelf? Of zoek je naar antwoorden op belangrijke levensvragen?  Meditatie biedt je dat allemaal. Elke dag mediteren levert niet alleen een leger hoofd op. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je meditatie ervaringen zet zich om im helderheid. Het levert je een schat aan inspiratie en creatieve ideeen op.
7. Heb je eenmaal meer rust gevonden, dan kun je de meditatie gebruiken om te reflecteren op  je levenswaarden (vergeving, doel/richting, relaties, acceptatie, liefde, verbinding).
8. Wat is het doel van meditatie? Dit lees je bij: veel gevraagde vragen.


---------------------------------------------

Wat boeddha ons laat zien

In de meeste yogastudio’s staat wel ergens een Boeddhabeeld. Of op zijn minst hangt er een mooie afbeelding. Ik heb er thuis een, van groot formaat. Het is fijn om de aanwezigheid ervan te voelen. De aanblik van de zittende Boeddha heeft niet alleen een kalmerende werking.. Het wijst op het belang van innerlijke rust. En naar de belangrijke momenten van zelfreflectie en bezinning. Hij toont ook ons de potentie: wat we door meditatie en yoga kunnen bereiken. Zo ziet een ‘verlichte’ er dus uit. Dit is zijn of haar uitstraling. Het kenmerkende van de Boeddha is niet alleen zijn lotuszithouding.  De stijl van de beelden kun je onderscheiden door de handhouding. Bij die van mij rusten beide handen op de schoot. De bovenkant van de rechterhand rust op de handpalm van de linkerhand. Dit is de mudra (dhynanahouding) (die wijsheid symboliseert. 

De persoon Boeddha is opgegaan in het grotere geheel, het alom zuiver bewustzijn.
Dat wat onze natuur is. Het gelaat van Boeddha kenmerkt zich door gesloten ogen, die weliswaar dicht zijn, maar op mystieke wijze hemelgericht. Zijn uitdrukking is die van opgaan in een ultieme gelukzaligheid. In zijn totaliteit is het ego overstegen. De Boeddha belichaamt zowel het pad als het oorspronkelijke doel van yoga en meditatie, namelijk: verlichting. Meditatie is onlosmakelijk verbonden met yoga. Mijn boeddha heeft ook lange oren. Een teken van wijsheid, verkregen door afstand te doen van het vergaren van materiele rijkdom. Zijn geslote ogen en mystiek gekrulde glimlach zijn fascinerend. Ze weerspiegelen een binnenin gevonden juweel. Hij verkeert in ‘bliss’, een gemoedstoestand waarin je je uitzonderlijk gelukzalig voelt. Dit gaat samen met de intensiteit van volledige ego-loosheid. 

 

De Boeddha toont ons het pad en de weg. Van oorsprong wordt yoga beoefend volgens het achtvoudige pad om via meditatie tot 'verlichting' te komen. De meeste beoefenaren zijn het er volmondig over eens dat yoga meer rust geeft en vredige momenten oplevert. Maar hoe krijg je die verlichtende momenten, die bliss? Het pad en de weg wijzen ons op de belangrijke taak om de geest te betrekken bij je yoga practice. Behalve het terugtrekken van de zintuigen (pratyahara) speelt onthechting een grote rol. Onthechten betekent minder gericht zijn op het zowel het doel als het resultaat. De ene keer gaat het beter dan de andere keer.. Door meer mindful te zijn in je practice, geniet je van moment tot moment van je yoga. Ga erin op en doe minder je best. Zet je ego opzij. Dit maakt je vrijer van onze neiging om te moeten presteren. Verlang niet teveel naar de uitkomst. Het gaat om de weg, niet de bestemming. Vertraag ook eens je tempo.. De weg langzamer gaan dan je gewend bent, levert je uiteindelijk meer vrede op. 

 

Betrek meer rustmomenten in je yoga practice. Door yogahoudingen af te wisselen met momenten van rust en ontspanning, kom je meer in je lichaamsgevoel. Je krijgt inzicht in hoe je vitale levensenergie op gang komt. Less is more. Dit kan al door een of twee asana’s (met rustige aandacht) te verrichten. De effecten van de asana’s voelen in je lichaam geeft je, behalve tevredenheid, meer inzicht. Contact hebben met je stromende levensenergie werkt positief en is magisch. Span je minder in en durf meer te laten gebeuren. Stel minder eisen aan je practice. Hierdoor zet je je lichaam minder onder druk. Yoga wordt dan minder zwaar en krijgt meer lichtheid. Als je die momenten van lichtheid bewust voelt, wil je uiteraard meer ontdekken. Meer ontdekken is een kwestie van oefenen om je aandacht te richten op sensorische gewaarwordingen.

 

Richt je aandacht op de buitenste laag: de huid. Richt in je practice de aandacht op het contact maken met de huid. Je lichaam is een groot gevoelsorgaan. In feite maak je door de yogahoudingen het lichaam, en daardoor de huid, helemaal wakker. Huidcontact stimuleert de voelsprieten (zenuwuiteinden). Het tastzintuig is het innerlijk aftasten. Het brengt je altijd direct in het hier en nu. Door het innerlijk aftasten (met je aandacht) ga je je heel voldaan en prettig voelen. Op een bepaalde manier heb je intimiteit met je lichaam. Door aanraking worden ontelbare gevoelige sensoren in je huid gestimuleerd. Dit maakt je lichaam aan bij diverse vormen van huidcontact, en heeft een hoog gehalte aan Bliss.

 

Hoe je contact maakt met de huid. Sluit je ogen. Wrijf je handen zacht tegen elkaar. Na een aantal keren leg je ze open neer op je bovenbenen. Tast nu de gewaarwordingen af. Richt de aandacht op de handpalmen. Doe dit zonder een beeld te visualiseren van je handen . Vergeet hoe ze eruit zien. Waarschijnlijk voel je warmte, prikkeling of vibraties opkomen. Dit is de realiteit van je lichaamsenergie. Door de aandacht bij de huid te houden, kom je in contact met wat men noemt ‘het energielichaam’, de pranayama kosha. Gewoonlijk doen we onze practice met alleen aandacht voor het fysieke lichaam (manomaya kosha. Het energielichaam is vrijer, ruimer en lichter. Het wordt ervaren als het subtiele lichaam of de laag van gelukzaligheid. 

 

Het je realiseren van eenheid is bliss. Wanneer je een aantal (asana’s) uitvoert met je aandacht bij de huid, merk je een aanzienlijk verschil. Er ontstaat meer ruimte. Je aandacht is rustig en verwijdt zich tot buiten, naar je omgeving. Er ontstaat meer openheid. Je bent met wat is en in het moment. Je staat niet meer alleen op jezelf. Je voelt minder afstand tussen jezelf en de wereld om je heen. Je voelt je verbonden. Het kan zijn dat je je lichaam en alles in je, als een geheel ervaar. Het je realiseren van eenheid is bliss. Enjoy.. 


Kom je dit ervaren!  Op zaterdag 18 november kun je een gratis workshop Boedha Bliss, bij Centrum Djoj, volgen. En nog meer workshops