Krijg meer energie door meditatie

Begeleide meditaties heeft allen maar voordelen. We doen het gezamenlijk, je stemt je af, je wordt geleidelijk aan rustiger doordat je gegidst wordt. Niet zozeer door kalmerende muziek op de achtergrond.  Kalmerend dan meer in die zin, dat het je bij bron brengt, naar de stilte,  die oneindig vredig is.  Door de meditatie begin al het denken te verdwijnen. 

Zijns-Meditatie gaat direct naar de kern

Door deze meditatie krijg je meer energie. Vanuit de stilte ontstaat een gericht zelfbewustzijn. Deze is sterk en stabiel. Hierin schuilt je kracht om ook robuust in je zelf te zijn. Het laat je een onbeperkte ruimte voelen dat niet gehinderd is door de materiële grenzen. Dat is pure vrijheid. Dat is zelfstandigheid die niet beperkt wordt en een vrijheidsgevoel oplevert. Je energie gaat weer stromen door alle cellen en lagen, centra’s en kanalen. Mentale beperkingen heffen zich op. Is dat een utopie of werkelijkheid? Laat mij je uitnodigen om dit zelf te ervaren. Doe een gratis proefles. Stap ik het warme bad van de intense gloed van welbehagen. Laat die omhelzing met bron, of oneindigheid toe als een kosmische knuffel met het universum. 


-------------------------------------------------------------------------

Oude wijzen

Oude wijzen hebben de weg geplaveid door zelfonderzoek, wijsheid en moedig voorwaarts de obstakels te overwinnen. Zij onderwezen de filosofische definitie van het mens-zijn en de wereld. Zij wisten te vertellen, dat het enige onveranderlijke, de mens als bron, licht, kern, goddelijk of het niet-zelf, is. Datgene wat het ‘ik’ overstijgt. En dat daarin de kracht schuilt om de schoonheid van het Zijn, en het leven te eren. Dat we ons kunnen ankeren in de bron. Gezien de huidige situatie kunnen we niet anders, dan deze raad ter harte nemen.

De crisis is tegelijk een kans is om uit te vinden wat we ten diepste zijn.

De roep om de terugtocht

De onverwachte wenk van het universum, zal een goede vaart bekomen. De terugtocht naar het ware zelf, is van onnoemlijke waarde. Voor mij, jou en iedereen zal deze golfbeweging een verrassende positieve draai opleveren. De materiële wereld zal minder belangrijk worden. Het onthechten, een belangrijke leefregel uit de yoga traditie, leren we al toe te passen. De onderlinge saamhorigheid is aan het toenemen. Wij zijn allen anders maar gelijk hetzelfde beginsel. De harte-verbindingen en vooral de verhouding tot onszelf, komt centraler te staan. Voor keuzes en beslissingen zal men meer gewend raken om stil te gaan zitten en intuïtief de oplossing of het idee te vinden. De kinderen zullen de volwassen volgen, en als gewoonte, leren te mediteren. Men zal het eigene steeds meer terugvinden en erop vertrouwen. 

Niet-weten. Geen controle

Ooit werd ik ruw wakker geschud door het vaste gegeven; dat we nergens controle over hebben.  Overgave aan het-niet-weten geeft mij blijmoedige rust. Dat wens ik ieder het komende jaar toe. Het blijkt dat de obstakels eigenlijk de krachtigste uitdagingen zijn om tot groter bewustzijn, groei, vertrouwen en intuïtief weten, te komen. De levendige les in non-dualiteit (alles is onderling een zonder scheiding) dringt zich aan ieder van ons op. 

Vrede vinden

We worden wakker geschud, om de noodzakelijke weg naar binnen af te leggen. Om te reflecteren over waar we staan, hoe we onze veerkracht kunnen inzetten. Om al het onrustige te laten, en thuis te komen. De enige weg die openligt, is de binnenweg. Daar bevindt zich de stabiele Vrede. Het is vrij toegankelijk. Vredig in hoofd en hart, enkel door te zitten en te Zijn. De mantra van 2 woorden van een van mijn oudere leraren is eenvoudigweg:  niet-denken, niet-denken, niet-denken etc.

Mogen we allen de moed hebben om mee te bewegen, bezield te blijven en kracht opdoen uit de bron, datgene wat we zijn. Mogen we ons blijven verwonderen, opkijkend naar de lichtende schoonheid dat altijd voortbestaat.


-------------------------------------------------------------------------

Zijn-meditatie

Door te beginnen met meditatie krijg je gegarandeerd meer rust en kalmte. Het geeft je ook een diep ontspannen gevoel.  Wanneer je je ontspant, onderga je een gemoedsrust. Je ademt dieper. Je huid voelt anders/levendiger aan. Je krijgt meer ruimte, doordat je aandacht niet meer dichtslibt met hardnekkige gedachten. Je ‘zakt’ meer in je lichaam. Je lichaam komt tot leven. Je begint te ervaren dat een wakkere ontspanning je helder en kalm maakt. Je merkt het verschil op met je gewoonlijke aandacht, dat heen en weer slingert. En als dezelfde aandacht stil komt geeft dat een heerlijke sensatie. Je komt in de realiteit van het huidige moment. Het maakt het mogelijk dat  je denken volledig stilvalt. Dit is een verwonderlijke en prettige beleving. Je denkt niet meer, gedachten kunnen er wel zijn, maar je behoefte veranderd.. De ‘ik’ waar alles om heen draait in je leven, gaat naar de achtergrond. En dat is niet alleen heel prettig, je krijgt een totaal andere ervaring over je zelf.
Zijns-meditatie is:  Aandacht. Waarnemen. Rust. Helderheid. Kalmte. Inzicht. Ruimte. Vrijheid.

-------------------------------------------------------------------------

Kan meditatie helpen bij de last van mijn lichamelijke klachten?

Vraag altijd om advies bij je huisarts of specialist. Klachten hebben een behoorlijke invloed op je welbevinden. Het kan je balans verstoren, je plezier in het leven verminderen.  Het kan een focus van aandacht worden, zodat je niets anders meer voelt, dan alleen je bestaande klacht.   Bij meditatie verleg je de aandacht. Je wordt meegenomen om de aandacht ook naar andere lichaamsdelen, te verleggen. Je leert de ademhaling kennen als een belangrijke ‘tool’ om te kunnen ontspannen. Je leert haar gebruiken om dieper door te  ademen. Dit geeft ruimte. Je gaat andere gevoelens voelen.  Zelfs als is het maar een fractie van iets nieuws, zoals welbehagen. Je gedachten nemen je minder in beslag doordat je meer afstand neemt naar je gedachten. Er komt meer ruimte en rust in je hoofd. De ademhaling leren kennen, stelt je in staat om te ontspannen, ook al heb je klachten. Hierbij gaat het vooral om je intentie. 

Kan ik yoga doen als ik lichamelijk lichte klachten heb?

Geef altijd aan de docent door welke klachten je hebt. Informeer bij je huisarts of je bepaalde houdingen beter niet kunt doen. Hou rekening met je lichaam. Forceer nooit iets. Yoga gaat niet om presteren, maar juist om minder je best te doen. Milde klachten kunnen gaandeweg zelfs verminderen. Klachten kunnen ons welbevinden behoorlijk verstoren. Door mindful yoga leer je om je hele lichaam te voelen, niet alleen de klacht of het betreffende lichaamsdeel. Zo verruim je je aandacht en voel je meer ruimte komen.

-------------------------------------------------------------------------

Hoe werkt meditatie?

Door je ogen te sluiten krijg je minder prikkels en indrukken uit je omgeving. Je bent dan niet meer meer bezig met het volgen van indrukken.  Je kunt dit thuis eens uitproberen hoe dat voelt. Echter, in een meditatieles krijg je de juiste begeleiding. Dan is het gemakkelijker om naar een rusttoestand te komen. Je kunt dit vergelijken met de momenten waarop je bijna in slaap valt. Dan sluit je je ook min of meer af van de buitenwereld. Bij de meesten gaan er op dat moment nog allerlei gedachten opspelen.  Door de begeleiding leer je om je niet te storen aan de gedachten of er iets mee te doen.  Gedachten kun je dan laten zijn voor wat ze zijn. Je aandacht gaat meer naar wat je voelt van je lichaam.. Door meer de fysieke sensaties van je lichaam op te merken, gaan de gedachten langs je heen. Uiteindelijk ga je merken dat het stiller en rustiger wordt. Je stoort je niet langer aan je gedachten, er ontstaat meer afstand tussen jou en de gedachten.  Later kan de meditatie zich verdiepen om de rusttoestand langer te benutten en zodat de stilte een plaats krijgt.


-------------------------------------------------------------------------

Moet je lenig zijn om yoga te gaan doen?

Die vraag krijg ik regelmatig. We zien in bladen en magazines ‘mooie dames in moeilijke poses’. Ik kan mij goed voorstelen dat dit afschrikt. Nee je hoeft niet lenig te zijn. Door yoga zal het lichaam langzaamaan wat soepeler worden.  Laat je nooit tegenhouden door ‘denkbeelden’ die je hebt over je lichaam. Door mindful yoga beleef je het lichaam op een andere manier. Je houdt je niet vast aan je denkbeelden, maar benaderd het via ‘voelen’. Stop met je weerstand om met yoga te beginnen. Dit is niet nodig. Je denkbeelden houden je lichaam min of meer gevangen en daardoor zal het lichaam stijver blijven. Door yoga doorbreek je je denkbeelden. Welkom om yoga les, het maakt je vrijer in je hoofd en je lichaam. 


-------------------------------------------------------------------------

Waar komt meditatieve yoga vandaan?

De stroming komt van het Kashmir Shaivisme. Van oorsprong bestudeerden de filosofen, dichters, mystici, schrijvers en kunstenaars de essentie van het leven. De conclusie mondde uit in eenstemmigheid dat alles zich manifesteert en bestaat uit Goddelijke energie. De meditatieve vorm van het Advaita Yogacentrum ligt in de Kashmiryoga. 

-------------------------------------------------------------------------

 Elke vraag valt weg binnenin de stille oceaan 

In 1982  ben ik begonnen met Hatha yoga en Saswitha yoga. Heel kort na het behalen van het diploma werd ik uitgenodigd een les Kashmiryoga bij te wonen. Wat een excellente ervaring! Alles kwam samen. 
In 1982 vond mij ook mijn eerste zelf-herinnering plaats.  Deze voorkennis van ‘wat ik werkelijk ben’ groeide tijdens de les uit tot een volkomen helder ‘weten’. Vanaf dat moment werd ik hevig verliefd op deze wijsheid. Het viel middenin mijn Hart. Elke vraag viel weg in de stille oceaan.  Deze eerste les was een allesbeslissend gebeuren in de richting van de non-dualiteit.Oude wijzen

Weerstand tijdens een lastige yoga pose

Kom je weerstand tegen terwijl je in een lastige pose zit? Het helpt om het lichaam te begrijpen en te ondersteunen. Het lichaam heeft een geheugen. Met het verstand kun je het verleden min of meer begrijpen en verwerken. Het lichaam kan dat niet. Vooral onplezierige ervaringen liggen opgeslagen in het lichaam. Hier kan de energie niet doorheen stromen. Zij wordt geblokkeerd. Yoga is bij uitstek geschikt om blokkades te doorbreken.  De yoga oefeningen deblokkeren de spanningen in lichaam en geest. 

  • Langdurige spanningen leidt tot ernstige spierverstijving. 
  • Stress heeft in alle opzichten een vermindering van de doorstroming van vitale energie. 
  • Gejaagd leven weerspiegeld zich in een oppervlakkige ademhaling. 
  • Diep doorademen gaat nauwelijks of moeizaam.  De organen krijgen geen (lucht) ruimte. 
  • Je schouders of heupen bewegen gaat stroef of geeft pijnlijke klachten.  Deze blokkades beperken je bewegingsvrijheid. 
  • Bewegen en daarbij goed doorademen is van optimaal belang en voorkomt klachten.


Goed om te weten

Yogahoudingen zijn zo ontworpen dat ze onherroepelijk weerstand geven. Je komt in aanraking met houdingen die je anders nooit zou doen. Juist daarom is yoga geschikt voor je. Het nut is om je uit je comfort zone te halen. Als je niets voelt en het gemakkelijk is, ga je de uitdaging uit de weg. We hebben allemaal zo ons eigen systeem om een barrière op te werpen. Het gaat erom net iets verder te gaan, erdoor heen te ademen. Laat je niet van de wijs brengen door je verstand. Doe nooit je best. Ga niet gespannen door, terwijl je lichaam hevig protesteert. Laat het gebeuren en ga je weerstand niet bevechten. 

Tips om met weerstand om te gaan

Yoga helpt om de blokkades op te heffen.  Yoga bevorderd in alle opzichten de gezondheid van het lichaam. Het kan best confronterend zijn om de beperking onder ogen te komen. De confrontatie kan weerstand geven tijdens je yoga practice.  Weerstand tegen de pijnlijke sensaties en het ongemak.  Weerstand komt van het verstand. Wat enorm helpt is om je niet te richten op je gedachten. Accepteer de weerstand. Houdt de aandacht uitsluitend bij het invoelen. Je verzetten tegen de weerstand geeft meer spanningen. Meng je niet in de interne dialoog van verzet, maar sla deze gade. Je bent je bewust van de weerstand maar doet er niets mee. Je stelt je op als een getuige. Met afstand neem je de weerstand waar zonder je ermee te bemoeien. De getuige positie innemen is bijzonder effectief. Zij is neutraal en vrij van elke inmenging. De ademhaling is je gids. Komt de ademhaling door de spanning heen, dan verliest de blokkade haar verharding. Tijdens elke uitademing kun je spanning van je af laten glijden. Doorgaans eisen we nogal veel van het lichaam. Door zachte open aandacht, kan het lichaam ontspannen. Zij is dan toegankelijker waardoor spanning meer vanzelf vrij komt.

Er is altijd wel ergens ruimte in het lichaam.
Er is altijd ruimte in het lichaam. Door deze ruimte in te voelen, krijgt ook de blokkade meer ruimte.  Behalve de blokkade is er ook ontspanning in het lichaam. Richt je ook daarop. En op de ruimte om je heen. Dit heeft een verruimende uitwerking. De focus op de weerstand verliest haar kracht. Doorgaans ervaren we slechts een fragment, dat deel dat onprettig voelt.  Het lichaam is echter een geheel van energie.  Levensenergie dat weer gaat stromen, maakt ons stralend, open en vrijer. Weerstand is niet negatief. Het is een kans om te leren ontspannen tijdens de spanning. Om te leren meer naar het lichaam te luisteren en het minder op te eisen als ons eigendom. Een mooie kans om te realiseren “ik ben’ (niet het lichaam). Kom dit ervaren!

Meditatie Tips 

1.  Elk soort van meditatie heeft hetzelfde doel. De manier van mediteren verschilt. Lees meer.
Heb jij net als anderen om je heen behoefte aan innerlijke rust? Om je te bevrijden uit de greep van je denken? Neem nu de stap om een proefles te doen.
2. Waar moet het aan voldoen? Let op de ruimte. Heeft de leraar duidelijke en heldere uitleg. Bevalt de stem van de leraar je? Is dit de sfeer die bij je past? Is de overdracht gestructureerd?  Blijft de meditatie wat langer hangen dan alleen gedurende de les? Komt het binnen bij je? Als je de meditatie niet kan plaatsen, de methode meer vragen oproept dan antwoorden geeft, ga dan ergens nog een proefles doen.
3. Je haakt af omdat je niet direct resultaat ervaart. Meditatie is blijven oefenen. De gewoonte om bezig te zijn met jezelf in de vorm van denken, kan niet snel gereset worden. Gewoonten omzetten vraagt geduld en inzet. Vooral het laatste vergeten we als we beginnen met mediteren.
4. De resultaten hangen niet af van de leraar of methode. Je hebt 100% inzet nodig. De obstakels (afleiding, onrust, weerstand) is niet het probleem. Je weerstand om met obstakels om te gaan, verhinderen het resultaat. Obstakels zijn er altijd.  Hiermee omgaan maakt de overgave en inzet krachtiger, dus ook het resultaat.
5. Je bereikt sneller de innerlijke rust als er een ‘klik’ is met de methode/manier van mediteren. Je voelt een innerlijke resonantie met de manier/methode. Vanaf dat moment is je overgave om ‘door te zetten’ of ‘vol te houden’ gemakkelijker. Ook omdat de methode/manier je inspireert.
6. Mediatie begint met het vinden van innerlijke rust. Maar is meer dan dat. Mogelijk zoek je naar meer zingeving. Of wil je meer verbondenheid met je zelf? Of zoek je naar antwoorden op belangrijke levensvragen?  Meditatie biedt je dat allemaal. Elke dag mediteren levert niet alleen een leger hoofd op. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Je meditatie ervaringen zet zich om im helderheid. Het levert je een schat aan inspiratie en creatieve ideeen op.
7. Heb je eenmaal meer rust gevonden, dan kun je de meditatie gebruiken om te reflecteren op  je levenswaarden (vergeving, doel/richting, relaties, acceptatie, liefde, verbinding).
8. Wat is het doel van meditatie? Dit lees je bij: veel gevraagde vragen.


---------------------------------------------

Wat boeddha ons laat zien

In de meeste yogastudio’s staat wel ergens een Boeddhabeeld. Of op zijn minst hangt er een mooie afbeelding. Ik heb er thuis een, van groot formaat. Het is fijn om de aanwezigheid ervan te voelen. De aanblik van de zittende Boeddha heeft niet alleen een kalmerende werking.. Het wijst op het belang van innerlijke rust. En naar de belangrijke momenten van zelfreflectie en bezinning. Hij toont ook ons de potentie: wat we door meditatie en yoga kunnen bereiken. Zo ziet een ‘verlichte’ er dus uit. Dit is zijn of haar uitstraling. Het kenmerkende van de Boeddha is niet alleen zijn lotuszithouding.  De stijl van de beelden kun je onderscheiden door de handhouding. Bij die van mij rusten beide handen op de schoot. De bovenkant van de rechterhand rust op de handpalm van de linkerhand. Dit is de mudra (dhynanahouding) (die wijsheid symboliseert. 

De persoon Boeddha is opgegaan in het grotere geheel, het alom zuiver bewustzijn.
Dat wat onze natuur is. Het gelaat van Boeddha kenmerkt zich door gesloten ogen, die weliswaar dicht zijn, maar op mystieke wijze hemelgericht. Zijn uitdrukking is die van opgaan in een ultieme gelukzaligheid. In zijn totaliteit is het ego overstegen. De Boeddha belichaamt zowel het pad als het oorspronkelijke doel van yoga en meditatie, namelijk: verlichting. Meditatie is onlosmakelijk verbonden met yoga. Mijn boeddha heeft ook lange oren. Een teken van wijsheid, verkregen door afstand te doen van het vergaren van materiele rijkdom. Zijn geslote ogen en mystiek gekrulde glimlach zijn fascinerend. Ze weerspiegelen een binnenin gevonden juweel. Hij verkeert in ‘bliss’, een gemoedstoestand waarin je je uitzonderlijk gelukzalig voelt. Dit gaat samen met de intensiteit van volledige ego-loosheid. 

 

De Boeddha toont ons het pad en de weg. Van oorsprong wordt yoga beoefend volgens het achtvoudige pad om via meditatie tot 'verlichting' te komen. De meeste beoefenaren zijn het er volmondig over eens dat yoga meer rust geeft en vredige momenten oplevert. Maar hoe krijg je die verlichtende momenten, die bliss? Het pad en de weg wijzen ons op de belangrijke taak om de geest te betrekken bij je yoga practice. Behalve het terugtrekken van de zintuigen (pratyahara) speelt onthechting een grote rol. Onthechten betekent minder gericht zijn op het zowel het doel als het resultaat. De ene keer gaat het beter dan de andere keer.. Door meer mindful te zijn in je practice, geniet je van moment tot moment van je yoga. Ga erin op en doe minder je best. Zet je ego opzij. Dit maakt je vrijer van onze neiging om te moeten presteren. Verlang niet teveel naar de uitkomst. Het gaat om de weg, niet de bestemming. Vertraag ook eens je tempo.. De weg langzamer gaan dan je gewend bent, levert je uiteindelijk meer vrede op. 

 

Betrek meer rustmomenten in je yoga practice. Door yogahoudingen af te wisselen met momenten van rust en ontspanning, kom je meer in je lichaamsgevoel. Je krijgt inzicht in hoe je vitale levensenergie op gang komt. Less is more. Dit kan al door een of twee asana’s (met rustige aandacht) te verrichten. De effecten van de asana’s voelen in je lichaam geeft je, behalve tevredenheid, meer inzicht. Contact hebben met je stromende levensenergie werkt positief en is magisch. Span je minder in en durf meer te laten gebeuren. Stel minder eisen aan je practice. Hierdoor zet je je lichaam minder onder druk. Yoga wordt dan minder zwaar en krijgt meer lichtheid. Als je die momenten van lichtheid bewust voelt, wil je uiteraard meer ontdekken. Meer ontdekken is een kwestie van oefenen om je aandacht te richten op sensorische gewaarwordingen.

 

Richt je aandacht op de buitenste laag: de huid. Richt in je practice de aandacht op het contact maken met de huid. Je lichaam is een groot gevoelsorgaan. In feite maak je door de yogahoudingen het lichaam, en daardoor de huid, helemaal wakker. Huidcontact stimuleert de voelsprieten (zenuwuiteinden). Het tastzintuig is het innerlijk aftasten. Het brengt je altijd direct in het hier en nu. Door het innerlijk aftasten (met je aandacht) ga je je heel voldaan en prettig voelen. Op een bepaalde manier heb je intimiteit met je lichaam. Door aanraking worden ontelbare gevoelige sensoren in je huid gestimuleerd. Dit maakt je lichaam aan bij diverse vormen van huidcontact, en heeft een hoog gehalte aan Bliss.

 

Hoe je contact maakt met de huid. Sluit je ogen. Wrijf je handen zacht tegen elkaar. Na een aantal keren leg je ze open neer op je bovenbenen. Tast nu de gewaarwordingen af. Richt de aandacht op de handpalmen. Doe dit zonder een beeld te visualiseren van je handen . Vergeet hoe ze eruit zien. Waarschijnlijk voel je warmte, prikkeling of vibraties opkomen. Dit is de realiteit van je lichaamsenergie. Door de aandacht bij de huid te houden, kom je in contact met wat men noemt ‘het energielichaam’, de pranayama kosha. Gewoonlijk doen we onze practice met alleen aandacht voor het fysieke lichaam (manomaya kosha. Het energielichaam is vrijer, ruimer en lichter. Het wordt ervaren als het subtiele lichaam of de laag van gelukzaligheid. 

 

Het je realiseren van eenheid is bliss. Wanneer je een aantal (asana’s) uitvoert met je aandacht bij de huid, merk je een aanzienlijk verschil. Er ontstaat meer ruimte. Je aandacht is rustig en verwijdt zich tot buiten, naar je omgeving. Er ontstaat meer openheid. Je bent met wat is en in het moment. Je staat niet meer alleen op jezelf. Je voelt minder afstand tussen jezelf en de wereld om je heen. Je voelt je verbonden. Het kan zijn dat je je lichaam en alles in je, als een geheel ervaar. Het je realiseren van eenheid is bliss. Enjoy..